Jdi na obsah Jdi na menu
 


vybava

12. 4. 2011

 

Lafety

boční pohled na univerzální Brněnskou lafetu vz.37 umístěnou v řopíku boční pohled na poválečnou lafetu UL-1 Tyto zbraně byly umisťovány do lafet. Jediná lafeta která se v roce 38 dostala do našeho opevnění měla označení vz.37, byla též nazívaná "Brněnská" podle Brněnské zbrojovky, kde byla vyráběna. Tato lafeta byla univerzální, což umožňovalo uchycení všech typů kulometů. Z důvodu finanční náročnosti této lafety bylo přistoupeno k vývinu nového typu lafety, tentokrát vz.38, též nazývané "Strakonická" podle Strakonické zbrojovky, kde byla vyráběna. Lafeta tohoto typu se však dostala do našeho opevnění až v době poválečné reaktivace objektů. Stejně jako lafeta vz.37 byla i tato univerzální. Jelikož v době mobilizace opevnění byl nedostatek lafet vz.37 a lafety vz.38 nebyly ještě do opevnění instalovány, byly k uchycení lehkého kulometu používány improvizované závěsy, které se uchycovali do střílen. V poválečném obdoví byl vyvinut ještě jeden typ lafety a to typ UL-1. S tímto typem se na našem opevnění můžeme setkat na poválečně reaktivovaných objektch poměrně často. A však s postupem času i těchto lafet ubývá.

Vstupní mříž a dveře

Uzavřená vstupní mříž s ochranou střílnou umístěnou ve stupní chodbičceOtevřené vstupní dveře s malou střílnou umístěnou uprostřed. Pohled ze nitřku objektu. Další neopomenutelné součásti vybavení objektů se nacházejí přímo u vstupu do objektu. Jedná se o mříž a pancéřové dveře. Mříž umožňuje krytí týlu objektu střílnou ve stupní chodbičce a zároveň nasávání čerstvého vzduchu otvorem umístěným pod touto střílnou. Uzamčená mříž znemožňovala průnik nepřítele do objektu i při větrání bunkru s otevřenými pancéřovími dveřmi. Ve zlomu vstupní chodbičky se nacházeli pancéřové dveře. Díky zalomení chodbičky, bylo znemožněno přímé postřelování tohoto prakticky nejzranitelnějšího místa objektu. Pancéřové dveře mají v půlce své výšky malou uzavíratelnou střílnu, která umožňovala krýt hluchý prostor pod vchodovou střílnou. Dveře se vyráběli v několika typech. Nejstarší typ se uzavíral klikou a byl pouze jednostranný. Pozdější typ se již uzavíral západkami a vysacím zámkem. Tento typ byl již ale oboustraný, takže ho bylo možno použít ve všech typech objektů. Po válce se vyráběl ještě jeden typ dveří, který byl dosti podobný novějším předválečným dveřím a lišil se pouze nepatrně.

Ventilace

funkčí předválečný ventilátor jednoduché scéma ventilace objektu: modré šipky znázorňují čerstvý vzduch, červené šipky znázorňují zkažený vzduch Jednou z nejdůležitějších součástí objektu tvořila ventilace. Jelikož při střelbě z kulometů vznikají nebezpečné zplodiny, bylo by pro osádku nebezpečné pracovat v techto podmínkách, a při použití ochrabých masek by se dosti snižovala bojeschopnost posádky. Proto se přistoupilo k trvalému mechanickému větrání objektu. Základem principu větrání se stal neustálý přetlak. Tento přetlak byl v objektu vytvářen ručně poháněným ventilátorem (k pohonu vnetilátoru bylo zapotřebí jednoho muže) umístěným na konzolích vedle střílny pro krytí vchodu. Nasávání ventilátoru se nacházelo pod krycí střílnou ve stupní chodbičce. Nad hlavními střílnami byly umístěny lapače splodin (zahnutý plech přidělaný ke stropu). Ty zachitávaly stoupající horké zplodiny, které byly ještě tlačeny přetlakem uvnitř objektu. Po zachycení do lapače byly splodiny odváděny ventilační trubkou mimo objekt. A však v předválečném období nebyly tyto ventilátory zajištěny filtry proti vstupu chemických látek, proto by musela posádky při použití bojových plynů pracovat v objektu v ochraných maskách. Až v poválečné reaktivaci se uvažovalo o umístění filtrů do ventilátorů. Tyto filtry by však snižovaly objem nasávaného vzduchu.

Uzávěry střílen

uzávěr střílny kryjící vchod zaaretován v uzavřené polozeuzávěr střílny kryjící vchod v otevřené poloze Z důvodu ochrany posádky před průnikem střely, nebo střepiny skrze střílnu do objektu, musely být všechny střílny v objektu zajištěny uzávěry. Tyto uzávěry byly někokolika typů. U hlavních střílen byly používány dva uzávěry. Oba byly z masivní ocele. Jeden menší a druhý větší. Oba dva se zasazovaly do zarážek vedle otvoru střílen. Menší uzávěr se používala v případě nepřímého zaměřování kulometů. To znamenalo, že se kulomety řídily pokyny pozorovatele, nebo podle mapky na nepřímé zaměřování přidělané na lapači splodin nad kulometem. Tudíž nebylo potřeba využívání vlastních mířidel kulometů. Ve střílně proto zbyla pouze skulinka pro hlaveň kulometu. Větší z uzávěrů se umisťoval do střílny v případě např. výměny hlavně kulometu, nepřítomnosti osádky v objektu, nepřítomnosti kulometu v lafetě.... Tento uzávěr uzavíral střílnu kompletně, takže ve střílně nezbyla ani skulinka. Další z uzávěrů ale již odlišný než pro hlavní střílny se nacházel ve střílně kryjící vchod. Tento uzávěr se dal pomocí páčky zaaretovat v jakékoliv poloze. Tímto způsobem byla zajištěna kvalitní ochrana jak posádky, tak vchodové chodbičky.

Střelecká lavice

předválečná střelecká lavice Další potřebnou součástí bojeschopných objektů se stala střelecká lavice. Pokud střelec spustil palbu, okamžitě se začaly hromadit v objektu vystřelené nábojnice. Pokud by tyto nábojnice nebyly odváděny, mohlo by dojít omezení bojeschopnosti osádky. Proto bylo přistoupeno k umístění střelecké lavice do objetu. Lavice předválečného typu byla vyrobena ze dřeva a měla tvar obdélníku se svodem nábonic uprostřed. Napomáhala nejen při odvadu vystřelených nábojnic na určité místo, ale také sloužila jako odkládací plocha pro věci potřebné k obsluze kulometu. Pod touto lavicí se ještě nacházela dřevěná truhla, do které padaly nábonice usměrněné dírou ve střelecké lavici a také kulometné pásy. V poválečných letech byly v objektech instalovány již jiné, ale tentokrát již ne lavice, pouze plechové žlaby pro sběr vystřelených nábojnic.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hrubky

(Pecka, 19. 5. 2013 11:32)

Stránky jsou fajn,snad i rekonstrukce pokračuje. Každopádně, když už jste zkopírovali celý text "vybavení" z jiných stránek, nebylo by od věci opravit tu spoustu hrubek...:)
(tvůrce původního textu a i toho kvanta hrubek)

Pochvala...

(Kahlík.B., 30. 1. 2012 4:36)

Kolegové pochvala ode mně, líbí se mně vaše stránky, vaše práce na objektu i to že na mým obrázku z mýho webu kterej jste tu použili nezmizelo mý jméno :D ten druhej řez je taky můj ale už jsem ho viděl někde jinde, někdo ho zmršil fixkama a odstranil mou signaturu ale to vaše chyba není... tak jo, Ať se daří...
http://www.bunkry-pevnosti-kachlik-bohuslav.estranky.cz/